neděle 28. června 2009 | By: AndreaP.

Můj blog dostal svá první ocenění...

Dneska mám šťastný den, hned čtyři mé milé kamarádky Babinetky, a sice
mi udělily cenu za tento můj blogVšem čtyřem chci z celého srdce poděkovat, moc si vašeho ocenění vážím !!!

Here are the rules for this award:

1. Put the award on your blog.

2. Include a link to the person who gave you the award.

3. Nominate 7 or more blogs (always hard to do).

4. Leave a message on their blog letting them know they have an award on your blog.

Zde jsou pravidla pro udělení tohoto ocenění:

1. Umísti ocenění na svůj blog.

2. Nezapomeň zahrnout i link osoby, která Ti ocenění udělila.

3. Nominuj 7 nebo více blogů ( vždy obtížné).

4. Zanechej zprávu na jejich blogu, abys jim dal vědět, že mají na Tvém blogu ocenění.

The nomination
Má nominace

1. http://nasza-scraplandia-freebies.blogspot.com/

2. http://digikeepsake.blogspot.com/

3. http://wewsik.blog.cz/

4. http://scrapidea-timkova.blogspot.com/

0 komentářů: